Bật mí kết quả dấu chấm câu!

Bật mí kết quả dấu chấm câu!


Tuần vừa qua chúng ta đã được học cách làm thế nào để sử dụng dấu chấm câu, tiếp theo đó,chúng ta có dịp vận dụng kiến thức đã học qua bài tập thực hành thêm dấu chấm câu vào trong câu cho phù hợp:

1.My doctor’s name is Dr Smith.

2.When I want to watch a funny video, I always go to wwwyoutubecom.

3.Tomorrow I will play soccer with my friend

4.My birthday is Dec 16th.

5.Today’s date is Thurs August 10th

Dưới đây là đáp án của bài tập kỳ trước nhé

1.My doctor’s name is Dr. Smith.

2.When I want to watch a funny video, I always go to www.youtube.com.

3.Tomorrow I will play soccer with my friends.

4.My birthday is Dec. 16th.

5.Today’s date is Thurs. August 10th.

Hãy để cho chúng tôi biết rằng bạn đã làm được bao nhiêu phần trăm bình luận bên dưới nhé!

 

I Can Read Vietnam

Academic Manager

Michelle Stuart,