Thực hành các câu nói “uốn lưỡi”

Thực hành các câu nói “uốn lưỡi”


Thực hành các câu nói “uốn lưỡi” phải thật nhanh và ít nhất 3 lần/ ngày.

Dưới đây là một số mẫu câu phải uốn lưỡi và khiến cơ miệng họat động rất nhiều, nhưng cũng không kém phần thú vị nên có thể thực hành với gia đình và bạn bè. Ngoài ra, hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Những mẫu câu này giúp cải thiện tiếng Anh của bé không ít đâu đấy!

Gợi ý: Cố hoặc ba mẹ cùng nói thật nhanh mỗi câu 3 lần!

Dành cho người mới bắt đầu:

  • Toy boat
  • Greek grapes
  • World Wide Web

“uốn lưỡi” hơn nữa:

  • The queen in green screamed
  • Merry Mary merrily married a merry man
  • Popcorn popped with a loud pop and Poppy heard the pop!
  • Jill and Jilly ate some jelly and Jill loved jelly more than Jilly loved jelly
  • Six sleek swans swam swiftly southwards
  • I wish to wash my Irish wristwatch
  • He wanted to desert his dessert in the desert!

Những câu trên có dễ quá không nào?