Cách kết hợp và phân chia Từ

Cách kết hợp và phân chia Từ


Việc giảng dạy các kỹ năng phân chia từ hoặc kết hợp chúng với âm thanh của các từ lại với nhau điều đó sẽ giúp cho trẻ phát triển và thành công về kỹ năng đọc.

Trong khi đọc, học sinh sẽ phát ra những từ cụ thể. Trong quá trình diễn đạt những từ này trẻ sẽ nối lại các âm với nhau tạo thành một từ cụ thể.

Ví dụ, liên quan đến từ “Hat”, điều này sẽ được phát âm là [h, a: ha, t: hat].

Trong lớp học, giáo viên gọi loại hình này là luyện tập kết hợp hình ảnh.  Vậy kết hợp hình ảnh là gì?

Kết hợp trực quan( hình ảnh) là khi một người đọc lặp lại một từ cụ thể, tần suất âm thanh sẽ giảm dần trong cùng một từ,và người đọc sẽ kết hợp  tất cả các âm thanh lại với nhau tạo thành một từ.

Phân chia từ là khi một độc giả trẻ tách biệt từng âm thanh của một từ thành những âm nhỏ.

Một ví dụ về phân chia một từ sẽ là,

Từ mà người học sẽ thấy là ”BAG”. nhưng khi chúng ta tách âm sẽ ra những từ khác nhau trong từ ” Bag”

Bag —-> Kết quả tách âm sẽ thành —-> b-a-g

Các kỹ năng này rất cần thiết và hữu ích cho người học và người đọc.

Chúng ta hãy thử thực hành cách phân chia từ bằng cách chơi trò chơi nhé!

Tìm hỗn hợp phụ âm BL và BR bên dưới:

1.Black     2. Block   3.Blow   4.Brush   5.Brick

Đáp án:

1.b ,l: bl, a: bla, k: black,

2.b, l: bl, o: blo, k: block

3.b, l: bl, o: blo, w: blow,

4.b, r: br, u: bru, sh: brush

5.b, r: br, i: bri, k: brick

 

Gráinne Curtin (Senior Teacher)

I Can Read Viet Nam