Giải mã đáp án Capital Letters!

Giải mã đáp án Capital Letters!


Trong số Blog của ICR kỳ trước, chúng ta đã có cơ hội hiểu thêm về cách làm thế nào chúng ta có thể sử dụng chữ in hoa một cách chính xác nhất.

Về mặt lý thuyết:

Chúng ta sử dụng chữ cái viết hoa trong các trường hợp khác nhau như trường hợp đầu tiên là khi bắt đầu một câu, chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên luôn được viết in hoa. Trường hợp thứ hai, chúng ta sử dụng khi viết một tiêu đề của một bài viết ví dụ như tiêu đề của một cuốn sách, một đoạn văn bản hay là một tác phẩm nghệ thuật.

Tiếp theo ICR cung cấp thêm cho chúng ta những ví dụ điển hình như chữ viết hoa cho các dành từ riêng, tên của những nơi chốn, Quốc tịch, con người, đất nước hay doanh nghiệp.

Sau đó để tổng hợp lại các kiến thức vừa học, ICR đã cho chúng ta thực hành một bài tập nho nhỏ để chúng ta có thể nắm rõ hơn và sử dụng chữ in hoa cho đúng trong các trường hợp nhé!

Bài tập thực hành:

  1. today is kate’s birthday.
  2. i love learning English.
  3. he hates watching tv.
  4. she likes to play games with her friends.
  5. let’s go to to the beach in danang and eat ice cream.

Kỳ này ICR sẽ giải mã những đáp án mà kỳ trước chúng ta đã thực hành nhé! Chúng ta cùng nhau xem lại mức độ chính xác giữa những câu ở phần bài tập là bao nhiêu phần trăm nhé!

Đáp Án:

  1. Today is Kate’s birthday.
  2. I love learning English.
  3. He hates watching TV.
  4. She likes to play games with her friends.
  5. Let’s go to the beach in Danang and eat ice cream.

Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của ICR để cập nhật thêm nhiều tin tức tiếng Anh bổ ích từ ICR nhé!

I Can Read Vietnam

Academic Manager,

Michelle Stuart,