Nâng cao Kỹ Năng Nói Tiếng Anh thông qua nhận thức về ngữ âm

Nâng cao Kỹ Năng Nói Tiếng Anh thông qua nhận thức về ngữ âm


Nhận thức ngữ âm là gì?

Nhận thức ngữ âm giống như âm thanh một thuật ngữ đáng sợ, nó thực sự dễ hiểu nó có nghĩa là lời nói được tạo thành bằng âm thanh. Trong tiếng Anh, chúng ta có khoảng 44 âm vị, đó là những đơn vị nhỏ nhất của âm thanh, chúng ta sử dụng để làm cho các kết hợp trở nên vô hạn. Để tạo thành các từ mới, chúng ta chỉ xóa hoặc sắp xếp lại các âm vị, giống như biến /cat/ thành /fat/ bằng cách thay thế ban đầu / c / với / e /.

Tại sao ngữ âm lại quan trọng?

Lý do tại sao nhận thức âm vị học là vô cùng quan trọng trong việc giảng dạy ngôn ngữ là bởi vì chúng ta không thể nghĩ về một cái gì đó mà chúng ta không biết được. Ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta sẽ thiết lập một loạt các âm thanh mà bộ não chúng ta đã an toàn khóa đi.

Để đạt sự hiệu quả, não bộ quyết định rằng hầu hết âm thanh nước ngoài không quan trọng để được xử lý bởi vì chúng ta không sử dụng chúng hàng ngày và nó sẽ là quá áp đảo tinh thần… cho đến khi chúng ta quyết định học một ngôn ngữ khác! Do đó, ngữ âm là rất quan trọng để học một cách rõ ràng không chỉ là âm vị.

Ví dụ, trong tiếng Anh chúng ta thường để cho ra một chút hơi vào cuối những từ có phụ âm, giống như từ Stop. Nếu bạn giữ một tấm giấy mỏng trước miệng của bạn, và nói từ Stop ra, thì tấm giấy đó chuyễn động. Tuy nhiên, không phải lúc nào âm thanh cuối cùng cũng được hiện diện một cách đầy đủ, vì vậy các mảnh giấy chỉ có thể chuyển động một lần. Cho đến khi chúng ta chú ý chúng ta mới rút ra điều này,. Tất nhiên, bước tiếp theo là thực hành, thực hành và thực hành!

Chính xác những ngữ âm nó sẽ giúp bạn những gì?

Đây là một điểm mà bộ nhớ có thể nhận tiếp nhận khá lâu, nhưng lợi thế đầu tiên mà nó để lại trong tâm trí của bạn là cách phát âm và hiểu. Hãy hình dung âm thanh như các khối xây dựng, bởi nó phải có những tập hợp đầy đủ, chúng ta mới có thể đưa ra một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng khác

Đề nhận biết âm thanh một cách chính xáchoặc có nghĩa là sự hiểu biết từ một cách chính xác, có nghĩa là chúng ta có thể tìm hiểu và học hỏi thêm về nó. Có thể nói chúng một cách chính xác (hoặc ít nhất là dễ hiểu) nghĩa là có thể giao tiếp tốt hơn và hiệu quả hơn với những người khác, có nghĩa là tự tin hơn. Từ đó, kiến thức sẽ  dài tất cả các cách thức thông qua việc đọc và viết!

Các kết luận?

Các phương pháp giáo dục luôn luôn thay đổi để phù hợp và phát triển nhưng mỗi ngày việc học ngữ pháp hay từ vựng lúc nào cũng đinh đinh trong đầu.Tuy nhiên,chúng ta không thể  phủ nhận tầm quan trọng của việc học truyền thống, nhưng như bạn thấy đó không phải là kỹ năng đầu tiên và duy nhất chúng ta cần phải tập trung vào. Phần tốt nhất về việc học một ngôn ngữ là có thể sử dụng các chức năng càng sớm càng tốt. Vì vậy, nhận thức âm vị học không phải là một nơi tồi để bắt đầu!