[New]: Học đếm thật vui nào!

[New]: Học đếm thật vui nào!


Chúng ta cùng học đếm từ 1- 5 thật vui nhộn nào!

Tìm hiểu để đếm từ 1-5 sử dụng tập bài tập thú vị này. Cùng đếm sao trong mỗi vòng tròn và vẽ một đường với số lượng chính xác. Khi bạn hoàn tất màu các con số và các ngôi sao.

Hãy thử sáng tạo và vui vẻ cùng con bạn qua bài tập đơn giản này nhé!

Tải về tại đây