Đọc thơ cùng bé

Đọc thơ cùng bé


Đọc một bài thơ thầm thì nhưng cố gắng đọc to các từ có vần hoặc âm giống nhau và nhấn mạnh những âm của chúng.

  • The silly fat cat slept on the hat, how about that silly fat cat.
  • The pet had set his net and bet the wet ant he could get the vet.
  • It was a wit to sit on the bit that was lit by a nit, which did not fit.
  • What a lot of rot said the hot pot who was not a dot.
  • The little brown bun won his run and had fun under the sun.

Hãy đọc những câu thơ ngắn này cho con của bạn để bé có thể nghe và quen với vần điệu của từ. Tất nhiên rằng chúng chỉ là những câu vô nghĩa nên đừng bận tâm mà hãy cùng bé tham gia khám phá những niềm vui trong âm vần của từ.

Cả nhà cùng đọc thơ nào!