Tách âm có tác dụng như thế nào trong việc đánh vần?

Tách âm có tác dụng như thế nào trong việc đánh vần?


Tách âm là khi chúng ta lấy một từ và có thể xác định từng âm thanh trong một từ đó. Tách âm sẽ là khác với việc chúng ta kết hợp các từ với nhau như chúng ta thường nói. Tách âm là một kỹ năng quan trọng để cho học viên đánh vần một cách chính xác mà không dựa vào việc nhớ lại các từ.

Cấp bậc Kỹ năng tư duy và Sáng tạo (TCS) tại I Can Read. Chúng tôi phát triển kỹ năng tách âm cho học viên bằng cách giúp học viên xác định được âm đầu, âm giữa và âm cuối trong một từ và cung cấp cho các học viên kỹ năng để tiếp cận các âm trong một từ một cách độc lập. Kỹ năng này sẽ đảm bảo cho các học viên có thể đánh vần các âm trong một từ hơn là việc ghi nhớ các từ. điều này rất quan trọng không những giúp học viên đánh vần những từ mới mà còn mở rộng vốn từ vựng.

Khi bắt đầu học về cách tách âm, chúng tôi sẽ giới thiệu một từ ngắn và đơn giản để hổ trợ cho các học viên có khả năng nhận biết các âm chẳng hạn như C-A-T (cat) và D-O-G (dog). Dần dần chúng tôi sẽ mở rộng các âm bằng việc sử dụng các từ phức tạp hơn. Bằng việc sử dụng phương pháp này sẽ cho phép các học viên nhận một từ khi học nghe hoặc đọc một từ nào đó. Một khi học viên học thành thạo kỹ năng này họ có thể sử dụng trong quá trình đọc và chính tả.

Trong lớp học chúng tôi sử dụng các công cụ để hỗ trợ các học viên có thể phát triển kỹ năng tách âm bên cạnh các kỷ năng khách như các bài tập chính tả, hoạt động vui chơi trong lớp học. Một khi các học viên nắm rõ các kỹ năng tách âm họ sẽ tách âm một cách dễ dàng, chia nhỏ những từ dài thành những âm nhỏ riêng biệt và viết các âm ra giấy. Kết quả sau cấp độ này các học viên sẽ tự tin hơn và có thể tự sửa lỗi chính tả khi viết sai.

 I Can Read Viet Nam

Academic Manager

Michelle Stuart