Cùng bé khám phá từ trong câu

Cùng bé khám phá từ trong câu


Hãy cùng bé tìm hiểu kĩ hơn về câu. Chúng ta đều biết rằng câu là tập hợp sắp xếp của các từ và những từ đó có thể đếm được.

Hãy dạy con bạn đếm các từ trong một câu. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng bé nghĩ rằng wordtable (bảng từ) là 2 từ và elephant (con voi) là 3 từ.

Bạn nên bắt đầu bằng cách nói những từ đơn âm và ghép chúng lại thành một câu, ví dụ như “Tim eats” (Tim ăn). Sau đó nói rằng câu này có hai từ để giúp cho bé có khái niệm cũng như ý thức về từ và so sánh độ dài của câu. Hãy tiếp tục nói những từ có một âm tiết như vậy cho tới khi con bạn có thể phân biệt sự khác nhau giữa từ và âm. Hãy nói “John is sad” (John buồn) và nói trẻ đếm các từ.

Bạn hãy tìm nhiều câu hơn như vậy và có thể cho phép bé sử dụng ngón tay để đếm các từ nếu cần.  Một khi bé đã có thể nhận diện được các từ trong câu, đó cũng là lúc bạn nên nói với bé rằng từ còn được tạo nên từ những bộ phận nhỏ hơn của âm thanh đó chính là âm tiết. Không giống như từ, các âm tiết thường vô nghĩa và một số bé có thể chưa từng nghĩ về nó. Tuy nhiên, các bé có thể nghe được chúng khá dễ dàng. Hãy nói “Words often have more than one part. Let’s clap our hands every time we say a word and count the claps.” (Từ thường có nhiều hơn một phần. Con hãy vỗ tay mỗi khi chúng ta nói một từ và đếm số lần vỗ tay nhé.)

Hãy bắt đầu bằng cách nói một từ và giúp con bạn vỗ tay theo từng nhịp của âm tiết. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy rằng con bạn sẽ làm được điều đó một mình. Khi bé vỗ tay theo âm, bạn hãy nói: “Yes, two claps, that means two syllables in that word.” (Đúng rồi, hai tiếng vỗ tay có nghĩa là có hai âm trong từ đó). Hãy bắt đầu với những từ có âm tiết khép (âm tiết kết thúc bằng nguyên âm) như là rabbit [rab-bit] (con thỏ) hay candle [can-dle] (cây nến), sau đó tiếp tục với các loại âm tiết khác như quickly [quick-ly] (nhanh), tiger [ti-ger] (con hổ) và dinosaur [di-no-saur] (khủng long).

Bạn hãy liên tục chọn ra các từ với một, hai hoặc ba âm tiết. Bạn có thể nói: “Elephant (con voi), là một từ nhưng có mấy âm tiết nhỉ?” để bé có thể hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa từ và âm. Điều quan trọng chính là hãy nhớ rằng thông qua các bài học về âm tiết sẽ giúp bé nhận biết các từ không quen thuộc bằng cách chia từ ra thành nhiều phần và sau đó cũng có thể ghép những phần đó lại thành toàn bộ từ. Việc bé chia từ không chính xác cũng không phải là một vấn đề quan trọng.