Vui học tiếng anh với chữ “Aa”

Vui học tiếng anh với chữ “Aa”


Chữ A là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Đó cũng là nguyên âm đầu tiên trong bảng chữ cái. Các bé sẽ thấy chữ A rất là quan trọng đó nhé. Chúng ta có thể tưởng tượng chữ A sẽ gồm hai thanh ghép lại thành hình tam giác, ỡ giữa sẽ có một thanh chắn ngang. Những phiên bản khác khi viết sẽ có dạng: a hoặc ɑ.

Sau đây là một số từ thông dụng thường bắt đầu bằng chữ và rất quen thuộc với bé:

apple

                                    apple

alligator

                                                    alligator

ant ant                                           

2-w-axe-121 axe

                                       

xTgoqnXBc  arrow

                                      

anchoranchor

ambulance

                                               ambulance

img-arm-waxing

                                               arm

Are you ready to sing and read ?