Cùng luyện tập ” uốn lưỡi” để phát âm chuẩn nào!

Cùng luyện tập ” uốn lưỡi” để phát âm chuẩn nào!


Hãy thử uốn lưỡi phức tạp hơn và khó hơn trong khi nói chuyện! Không chỉ là ” Twisters ” cho vui, sẽ rất hữu ích cho tiếng Anh của bạn!

Trickier Tongue Twisters

  • I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t wish the wish you wish to wish.
  • How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies.
  • She sells sea-shells on the sea-shore. The shells she sells are sea-shells I’m sure.

The Trickiest Tongue Twister!!

Betty Botter bought some butter
But, she said, The butter’s bitter;
If I put it in my batter
It will make my batter bitter.
But, a bit of better butter
Will make my batter better.
So, she bought a bit of butter
Better than her bitter butter,
And she put it in her batter
And the batter was not bitter.
So, ’twas better Betty Botter
Bought a bit of better butter.

Những từ trên có quá không ? Hãy kiên trì luyện tập để có thể ”  Tongue Twister ” một cách nhanh chóng khi giao tiếp nhé!