Sử dụng chữ viết hoa trong tiếng anh như thế nào?

Sử dụng chữ viết hoa trong tiếng anh như thế nào?


Trong tiếng Anh, chữ viết hoa đóng một vai trò rất trong trọng, chúng ta sử dụng chữ viết hoa trong một số trường hợp khác nhau, trường hợp đầu tiên là khi bắt đầu một câu, chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên luôn được viết in hoa. Trường hợp thứ hai, chúng ta sử dụng khi viết một tiêu đề của một bài viết ví dụ như tiêu đề của một cuốn sách, một đoạn văn bản hay là một tác phẩm nghệ thuật.

Trong ví dụ sau đây ‘Pirates of the Caribbean’ thì những từ chính trong tiêu đề sẽ là những chữ viết hoa và những từ phụ sẽ là những chữ viết thường.

Hầu hết chúng ta thường sử dụng chữ viết hoa cho các dành từ riêng, tên của những nơi chốn, Quốc tịch, con người, đất nước hay doanh nghiệp, chẳng hạn như ” I Can Read” và “ Vietnam”.

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như một vài công ty sử dụng những chữ đầu tiên cho một tên là chữ thường như “iPhone”.

Ngoài ra chúng ta còn cùng chữ viết hoa cho các từ viết tắt, ví dụ như ”SEA” trong chữ South East Asia. Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng chữ viết hoa cho các trường hợp biểu lộ sự tức giận hoặc không hài lòng, điều này có thể được xem như là vô lễ và mất lịch sự. Do đó, chúng ta hãy lựa chọn kỹ càng trước khi chúng ta sử dụng nhé!

Thực Hành

Bây giờ chúng ta hãy sử dụng các lý thyết vừa rồi và áp dụng vào bài tập thực hành bên dưới nhé!

Các bé hãy hoàn thành các câu bên dưới bằng việc thêm các chữ viết hoa vào đúng các từ trong câu. Kết quả sẽ được công bố vào tuần sau nhé!

  1. today is kate’s birthday.
  2. i love learning English.
  3. he hates watching tv.
  4. she likes to play games with her friends.
  5. let’s go to to the beach in danang and eat ice cream.

Ba mẹ và bé hãy cùng I Can Read khám phá về cách sử dụng chữ viết hoa trong tiếng anh như thế nào nhé!

I Can Read Viet Nam

Academic Manager

Michelle Stuart,