Sử dụng dấu chấm câu như thế nào?

Sử dụng dấu chấm câu như thế nào?


Vừa qua, chúng ta đã được học về làm thế nào để có thể sử dụng chữ viết hoa trong văn bản. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chủ đề không kém phần quan trọng trong cấu trúc tiếng Anh đó là “Dấu chấm câu”.

Như chúng ta được biết, chúng ta thường sử dụng dấu chấm câu sau mỗi một câu để báo hiệu chúng ta đã kết thúc một câu. Khi chúng ta nói hoặc đọc, chúng ta sẽ dừng lại khi chúng ta gặp một dấu chấm ở cuối câu.

Ngoài ra chúng ta còn sử dụng dấu chấm câu để hiển thị các từ viết tắt ví dụ như Jan. co từ January hoặc Dr. cho Doctor. Trong ví dụ này khi chúng ta đọc chúng ta không cần phải dừng lại sau những từ này.

Hơn thế nữa, Chúng ta có các cách sử dụng dấu chấm câu để có thể làm cho bài văn của chúng ta thêm sinh động và thu hút chẳng hạn như sử dụng dấu ba chấm(…)trong câu để chỉ ra rằng người viết bỏ qua một số câu mà họ đang trích dẫn hoặc các dấu chấm cũng có thể bộc lộ một suy nghĩ bí ẩn hoặc tư tưởng chưa được hoàn thành, một câu dẫn đầu hàng, hoặc tạm dừng hay im lặng. Ví dụ:” Hmm, Tôi tự hỏi anh ấy đang chuẩn bị đi….” Trong vì dụ này, sẽ phụ thuộc vào người đọc co thể phỏng đoán được nơi mà anh anh ấy có thể đi đến.

Và cuối cùng, chúng ta sử dụng dấu chấm câu khi chúng ta viết tên của một trang web hoặc một địa chỉ hộp thư, ví dụ như: www.google.com hoặc jsmith@gmail.com , tại đây chúng ta có thể nói” chấm” khi chúng chúng ta đọc trong câu. Ví dụ như,” www chấm google chấm com” thế chúng ta đọc câu này như thế nào?

Thực Hành

Bây giờ chúng ta hãy vận dụng những kiến thức vừa học để hoàn thành các câu bên dưới bằng việc thêm dấu chấm câu vào những chỗ thích hợp.

  1. My doctor’s name is Dr Smith.
  2. When I want to watch a funny video, I always go to wwwyoutubecom.
  3. Tomorrow I will play soccer with my friends
  4. My birthday is Dec 16th.
  5. Today’s date is Thurs August 10th

Hãy đón xem kết quả vào tuần sau nhé!

Chúc bạn may mắn!

I Can Read Vietnam

Academic Manager

Michelle Stuart,