Vì sao việc kết hợp âm lại rất quan trọng cho việc đọc?

Vì sao việc kết hợp âm lại rất quan trọng cho việc đọc?


Ghép âm là một kỹ năng kết hợp những âm với nhau để tạo thành một từ. điều này có nghĩa rằng học viên có thể xác định những âm khác nhau trong một từ và phát âm những từ mới một cách chính xác bằng cách nhận dạng chữ cái và âm thanh.

Bằng việc sử dụng phương pháp bảng mã tại I Can Read. Chúng tôi dạy cho học viên tiếp cận các âm mộ cách riêng biệt vì thế học viên có thể tự tin nói một từ một cach trôi chảy mà không dửng đột ngột giữa các âm. Họ viên có thể tách các âm và kết hợp chúng với nhau để tạo thành một từ. Khi giảng dạy cho các học viên,chúng tôi không những dùng những từ cố định mà còn sử dụng những từ không có nghĩa để tạo cho các học viên tập trung vào tất cả các âm và không chỉ tập trung để nhớ từ vựng.

Điều này sẽ giúp cho việc đọc của học viên trong tương lai về những từ vựng mới chẳng hạn như học viên có thể nhớ ra được cấu trúc trong phát âm của âm trong một từ.

Việc này kết hợp cho học viên có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát và trở nên thành một đọc viên thành thạo. Thông qua hệ thống Anh ngữ I Can Read, học viên được học thông qua các bộ mã liên quan đến các âm trong một từ, việc học này sẽ được thực hành thông qua những cuốn truyện trong giờ học. những cuốn sách sẽ có mộ ký hiệ hoặc bộ mã riêng sẽ đính kèm trên phía bên trên của mỗi từ. khi các học viên nắm rõ được các bộ mã trong sách. Các phần khác của mẩu chuyện sẽ giảm dần đi các bộ mã và cho đến khi học viên có thể đọc một cách độc lập và tự tin nhất.

Thật sự rất quan trọng khi dạy cho các học viên những kỷ năng khi đọc bởi vì một trong số học viên sẽ kết hợp các âm lại với nhau. Bằng việc thực hành phương pháp tại I CAN READ, Chúng tôi giúp các học viên đọc từ bằng việc không tạo ra âm“ chuyển động” hoặc dừng lại những từ sai trong khi đọc. Học viên không được học phương pháp kết hợp có thể rất dễ dàng phát âm những từ ngắn một cách chính xác mà những từ đó họ sẽ phải học cách làm thế nào để phát âm , nhưng khi đến với những từ dài hơn và học viên sẽ phát triển vốn từ vựng, họ sẽ gặp những khó khan để có thể đọc và đọc từ một cách chính xác. Những học viên dường như sẽ gặp nhiều lỗi trong qua trình đọc và phát âm những từ mới.

Để giàm thiểu các vấn đề rắc rối với việc phát âm một điều rất quan trọng cho hoc viên là làm thế nào có thể kết hợp các từ khi bắt đầu đọc và viết trong tiếng anh. Việc này cho phép các học viên  tiếp thu và phát triển các kỹ năng mà họ cần để tránh những lỗi học qua các thói quen chưa tốt như nhớ từ vựng mà sai phát âm.